NAKÍ– "נקי"  - תנאי השימוש באתר האינטרנט www.naki-organics.co.il
עודכן לאחרונה: 30/11/2021

כללי

אתר www.naki-organics.co.il  (להלן- "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע כללי על החברה ומוצריה, וכולל בתוכו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה (להלן גם: "השירותים"). האתר הינו בבעלות NAKÍ (להלן "NAKÍ" או "החברה" או "נקי" או "נקי אורגניקס") , שכתובתה הרשומה חצב 46, מבשרת ציון.

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא.

​האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").

​גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך. במידה ואינך מסכים להיות מחויב על-ידי תנאי השימוש, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.

​תנאי השימוש באתר כוללים בתוכם את: (א) תנאי שימוש אלה; ו- (ב) מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, אשר יוצרים יחד חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

​אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר למעט במקרים בהם ניתן להתנות על ההוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע. החברה שומרת את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעדכן מעת לעת תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש המעודכנים") וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש המעודכנים יחולו על גולשי האתר מיד עם פרסומם באתר, אלא אם נכתב בהם אחרת.

התחייבויות המשתמש באתר

​בעת ביצוע רכישה באתר הנך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה אתה מתגורר, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הנך הבעלים של אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה. במידה והנך משתמש באתר בשם ישות משפטית, הנך מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור. הנך מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם. 

אופן ותנאי המכירה

​נקי מפעילה חנות וירטואלית באתר, ומאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעותה באמצעות האינטרנט. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה או מי מטעמה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

​כל המחירים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

​באתר מוצגות תמונות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.

במקרה שבוצעה הזמנה לפריט המוצג באתר והתברר כי הפריט אזל, החברה מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע, גודל או מוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.

במסגרת שימוש ורכישה באתר תידרש למסור מידע אישי, לרבות כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותי המכירה הניתנים באתר. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר. אם הגולש אינו מעונין למסור את פרטי כרטיס האשראי יוכל לבצע רכישה טלפונית דרך נציג שירות.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.

החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 

תשלום בגין השירותים

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, והחיוב מתבצע בשקלים. סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות, לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה.

פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני, על מנת להעביר את פרטי כרטיס האשראי.

אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי. במידה ואין אישור לביצוע העסקה, החברה תיידע את הגולש ובאחריותו לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת לדאוג למסגרת האשראי המתאימה. במידה ולא הסדיר הגולש את מסגרת האשראי, רשאית החברה לבטל את העסקה.

מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים

המשלוח יבוצע מהר ככל האפשר ובמסגרת זמן האספקה שצוין בעת המכירה. במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת, מועד האספקה יקבע מול שירות הלקוחות בנפרד.

אספקת הזמנה ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או דואר ישראל, על פי בחירת הלקוח בעת ההזמנה. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות ואין לראות בחברה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחונים, פעולות איבה, טרור וכיוצא באלו.

​דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה, או לגבות תשלום בנוסף לתשלום בגין הובלה רגילה. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ויתווסף לתשלום הכולל של העסקה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.

כאשר הסטודיו יוצא לחופשה מפורטים זמני האספקה העדכניים באתר.

החזרת מוצרים וביטול הזמנות

​הנך רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, על ידי מתן הודעה לחברה בדואר אלקטרוני.

​​פריט אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, כולל הטיקט, כשהמוצר ארוז וללא סימני פתיחה, כביסה או שימוש, וכשהוא תקין וללא פגע מכל מין שהוא, ניתן להחזיר לחברה תוך 14 יום ע"י משלוח אל החברה לכתובת ירדן, חצב 46 מבשרת ציון (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח). יש לצרף לפריט המוחזר את חשבונית הקנייה/מספר ההזמנה. האחריות להחזרת המוצר בשלמותו ובאופן תקין חלה על הלקוח המזמין. פריט במבצע (SALE) יוחזר תוך 7 ימים באותו האופן.

כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר בניכוי 5% עמלת סליקה וביטול או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.

במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.

 

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה,  פונט יחודי, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. אינך רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתוכן נקי אורגניקס לרבות שינוי, העתקה, שימוש, פרסום, הצגה, שידור, מכירה, ביצוע הנדסה לאחור וכיוצא באלה, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

המשתמש מתחייב שלא להעלות (UPLOAD) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

האתר מכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.

החברה תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה ראשית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

כל מחלוקת שתתגלע בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה, הנוגעת לרכישה או כל פעילות אחרת באתר האינטרנט, תתברר בישראל בבתי המשפט בירושלים בלבד.

הגבלת אחריות

​החברה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה שרוכש ייפנה לחברה ויתריע על בעיה באיכות המוצר, החברה תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
 

הגבלת אחריות

החברה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם


שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

פטור מאחריות

​עם שימושך באתר הנך מסכים כי לנקי ו/או מי מטעמה, לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר, לרבות לנושאים הבאים: (1) שירות המכירה; (ב) תוכן נקי אורגניקס; (ג) אבטחת האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בנוסף, הנך מסכים לפטור את נקי אורגניקס ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאופן השימוש באתר, לרבות אי התאמת מערכת ההפעלה לאתר, פעילות תקינה ללא הפרעה, אינטגרציית המערכת או הגנה מפני וירוסים.

​הנך מצהיר כי שימושך באתר הוא באחריותך הבלעדית. נקי ו/או מי מטעמה אינם מעניקים כל מצג או הצהרה כי המידע באתר הינו מדויק, מלא או מועיל, ואינם מתחייבים ששימושך בשירות הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסוים. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. בעת שימושך באתר הנך מצהיר שכל פעילותך הינה חוקית בתחום השיפוט ו/או במדינה שבהם אתה נמצא. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

 

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 01/01/2021

אתר www.naki-organics.co.il ("האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המופעל על ידי חברת "נקי" ("החברה" ו/או "נקי" ו/או "נקי אורגניקס" "NAKÍ") שכתובתה הרשומה היא חצב 46, מבשרת ציון. החברה מספקת באתר מידע כללי על החברה ומוצריה, וכן שירותי חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה ("השירות"). האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה באתר.

עם שימושך בשירותים המוצעים באתר, ייתכן כי תעניק לחברה מידע מסוים, לרבות מידע אישי מזהה או פרטים אותם החברה אוספת לטובת מתן השירות, ואתה מסכים באופן מפורש לשימוש החברה ולמסירת המידע האישי באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. במידה ויש לך התלבטות לגבי מסירת המידע ו/או אופן השימוש בו כמפורט במדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מפעם לפעם, אל תעשה שימוש בשירות.

בכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו או כל סוגיה אחרת, אנא צור עמנו קשר באמצעות דוא"ל nakiorganics.contact@gmail.com.

 

מידע שנאסף

 

הזמנת מוצרים דרך האתר וכן חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך ("ההרשמה"). כמו כן, אנו עשויים לבקש ממך מידע נוסף בו אנו עושים שימוש במטרה לספק לך חוויית משתמש טובה יותר ולנתח את השימושים הנעשים בשירות בין היתר בכדי לשפר את איכות השירות. על כן, הינך מצהיר כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה באתר נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

​במידה ותבחר לשתף עמנו מידע נוסף לגביך במסגרת השירות, אתה מאשר כי הנך עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך המלאה. 

​אנו עשויים ליצור עמך קשר באמצעות הודעות דוא"ל, הודעות באתר או באמצעים אחרים הזמינים בשירות, בין היתר הודעות הכוללות מידע פרסומי באופן ישיר, אלא אם ביקשת שלא לקבל מידע פרסומי באמצעות פנייה לשירות הלקוחות כאמור לעיל.

​שמירת ואבטחת מידע 

​החברה תשמור עותק של המידע שסיפקת לנו במקור לטובת שימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לפרק זמן כנדרש לטובת אספקת השירות. אתה רשאי לבקש לעיין במידע או למחוק את המידע בכל עת באמצעות שליחת בקשה לכתובת ירדן, חצב 46 מבשרת ציון. אנו נגיב לבקשתך בתוך שלושים (30) ימים מיום קבלתה. לתשומת ליבך - מידע שחלקת עם אחרים או שלקוחות אחרים העתיקו, עשוי להישאר גלוי באינטרנט גם לאחר מחיקתו.

​המידע האישי שלך יאוחסן ויעובד במחשבינו או בשרתים בתחומי שיפוט מסויימים, בהתאם לחוקים החלים בתחומי שיפוט כאמור, לרבות חוקים הנוגעים להגנת הפרטיות. אנו עושים את מיטב יכולתנו בכדי להעביר את המידע האישי שלך דרך סביבה מוגנת, סודית ומאובטחת, וכן נוקטים במיטב האמצעים על-מנת לאבטח את המידע האישי שלך מפני שימוש, אובדן או גישה בלתי מותרת, באמצעות סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע. עם זאת, בשל אופיה של רשת האינטרנט, אנו לא יכולים להבטיח כי צדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להתגבר על צעדים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי ראויות. בעצם השימוש באתר ובשירותיו אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

עוגיות

החברה עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות" (מזהים המאפשרים לנו לזהות אותך כלקוח כאשר אתה שב לאתר ו/או כאשר אתה עושה שימוש באותו המחשב והדפדפן) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, שיפור השירות ויצירת חווית משתמש אישית באתר. ניתן להסיר או לחסום עוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם ייתכן ותהיה לכך השפעה על יכולתך להמשיך ולעשות שימוש באתר. בכל מקרה, אנו לא נהיה אחראים לכל עניין הקשור לעוגיות.

עדכון מדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו. עדכון מדיניות הפרטיות תעשה באמצעות העלאת המדיניות המעודכנת לאתר, והמשך שימושך בשירות לאחר העלאת מדיניות הפרטיות המעודכנת, מהווה את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת.